Schrijfcoach – auteursbegeleiding

Als schrijfcoach begeleid ik auteurs bij het schrijfproces. Vaak is dat vanaf het begin: we bespreken de verhaallijn, beschrijven de personages, in welke tijd wordt het boek geschreven enzovoort. De auteur schrijft de synopsis of past die aan en kan vervolgens met het ‘echte’ schrijven beginnen.  Het voordeel van deze werkwijze is dat de structuur vanaf het begin duidelijk is en dat biedt de auteur houvast, met als gevolg dat er minder herschrijfrondes nodig zijn. Efficiënter dus.

Het gebeurt ook dat de auteur eerst de hele roman schrijft en dat ter beoordeling bij mij neerlegt. Sommige schrijvers willen gewoon ‘lekker’ schrijven en zien wel hoe het afloopt. Ze weten soms niet eens hoe hun roman zal eindigen of welke ontwikkeling de personages doormaken. Dat merken ze al schrijvende. Het gevaar van dit schrijfproces is dat de verhaallijn in het boek niet klopt en dat er grote delen herschreven moeten worden. Aan de andere kant: de auteur heeft fijn, ongedwongen, kunnen schrijven. En met een beetje geluk valt het herschrijven nog wel mee.