Redactie en correctie – Boeken

Er is geen auteur die in één keer een kant-en-klaar boek schrijft. Als auteur zit je zo in je verhaal, dat je onvolkomendheden of inconsequenties niet ziet. En dat is ook helemaal niet erg, daarvoor is de namelijk de redactieronde.

Is het boek eenmaal geredigeerd, dan is er nog een correctieronde nodig. De redacteur kan het boek ook corrigeren, maar inmiddels zit ook hij of zij zo in het verhaal dat kleine typefoutjes, of erger, over het hoofd worden gezien. Een correctieronde van het boek is echt geen overbodige luxe.