Schrijftrainingen – Schrijven volgens een plan

Het blijkt veel efficiënter te zijn als je eerst gaat nadenken en dan pas gaat schrijven. Schrijven is namelijk een proces en om dat proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, kun je het beste schrijven volgens een plan. Met efficiënt bedoel ik kwantitatief en kwalitatief. Als je schrijft volgens een plan win je tijd en het eindresultaat is duidelijk beter.

In het schrijfproces zijn vier stappen te onderscheiden. In de eerste stap definieer je onderwerp, doel, doelgroep en denk je na over middel en medium (digitaal of papier, folder of nieuwsbrief enzovoort).  In stap 2 verzamel je informatie om vervolgens in de derde stap die informatie te selecteren en te structureren. In stap 4 tenslotte controleer je de inhoud, kijk je of je tekst aantrekkelijk geformuleerd is en haal je de taalfouten eruit.